Sunucu Sanallaştırma

Günümüzde sanallaştırma teknikleri ve donanımları temel bilgi işlem unsurları içerisinde yer alır. Tek bir donanım üzerinde birden fazla işletim sisteminin ve uygulamanın birbirinden izole olarak çalışmasını sağlayan sanallaştırma çözümleri sayesinde donanıma yapılan yatırımın tam anlamıyla verime dönüşmesi sağlanırken, KORUNET bu sürecin yönetimini ve desteğini kurumunuza sağlayarak büyük kazanımlar elde etmenizi sağlar.

Sanallaştırma, birden çok iş yükünü aynı anda işlemek için sunucunun mevcut donanımının %100’e kadarını kullanarak bir bilgisayarın birden çok bilgisayarın işini yapmasını sağlayabilir. Bu, sunucu sayısını azaltır, veri merkezi tesisleri üzerindeki yükü hafifletir, BT esnekliğini artırır ve kuruluş için BT maliyetini düşürür.

Korunet olarak müşterilerimizin bu teknolojiyi en faydalı bir biçimde kullanabilmesi için danışmalık ve teknik destek sunuyoruz.

    Durum analizi yaparak:

    Sunucu yapılarının ve fiziki koşullarının iyileştirilmesi kapsamında neler yapılması gerektiğini

    Oluştutulacak sanallaştırma ortamlarını

    Felaket ve Kurtarma senaryolarını

    Yönetim araçlarını

Belirleyerek, sonrasında kurulum ve teknik konularda yarımcı olmaktayız.

Bu sayede, müşterilerimiz

    Fiziksel Sunucularını bir çatı altında toplar,

    Sunucu yönetimlerini ve kontrollerini kolaylaştırırlar,

    Fiziki kullanım alanlarını maksimum düzeye çıkarırlar,

    Bakım maaliyetlerini düşürürler,

    Donanım tassarrufları sağlarlar,

    Verimliliklerini artırırlar,

    Felaket kurtarma hizmetlerini iyileştirirler,

    Sistemlerini daha kolay Buluta taşıma olanaklarına sahip olurlar.